Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hans von Aachen: erotické scény z mytologie

Kdy: středa 21. září 2016 od 18:00 do 20:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Přednáška PhDr. Jany Jebavé z oblíbeného cyklu Umělci, kteří předběhli svou dobu.

Hans von Aachen byl jedním z nejvýznamnějších malířů pozdního manýrismu na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze. - Císař jej dokonce povýšil do šlechtického stavu. Umělec vynikl jako portrétista, ale maloval i obrazy s biblickými, mytologickými a alegorickými náměty.

Zdroj: hkregion
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“