Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fotografická soutěž na dopravní téma

Díky členství města Hradce Králové v síti měst, regionů a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. se mohou i Hradečané zúčastnit fotografické soutěže týkající se oblasti dopravy.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má zájem o dění okolo sebe a kdo by se chtěl podělit o autorský pohled na dopravu a mobilitu svého města.

CIVINET bude zaslané fotografie posuzovat ve dvou kategoriích. – 1. kategorie: Co bych si přál/a mít i ve svém městě / Na co jsem pyšný/á ve svém městě; 2. kategorie: Co mě pobavilo z oblasti dopravy a života ve veřejných městských prostorech.

Každý, kdo zašle své fotografie do některé z těchto dvou kategorií, obdrží publikaci CIVINETu, především brožuru k inspirativním dopravním opatřením ve městech. Zaslané fotografie budou dále uveřejněny na novém webu CIVINETu. Soutěž bude vyhodnocena na podzim.
Zájemci mohou zasílat neomezený počet fotek elektronicky v běžných formátech (nejlépe .jpg) s uvedením autora, data a místa pořízení fotky a s krátkým komentářem na email: civinet@cdv.cz. Zasláním fotografií do soutěže je automaticky udělen souhlas s jejich zveřejněním na webových stránkách a dalších materiálech CIVINETu.

Uzávěrka k zaslání fotografií do soutěže, kterou pořádá CIVINET Česká a Slovenská republika, je do 30.9.2016.

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“