Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Firmám pomůže expertní poradenství

Technologické centrum Hradec Králové spustilo expertní poradenství pro firmy, které má pomoci dalšímu rozvoji malých a středních podniků. Tuto službu poskytuje existujícím firmám, které řeší překážky v dalším rozvoji.

Technologické centrum může nabídnout expertní poradenství v oblasti marketingu, procesního řízení, technického poradenství, ochrany duševního vlastnictví a mnoha dalších odvětví. Kvůli tomu vytvořilo portfolio mentorů z celé České republiky s odborností až v padesáti oborech a minimálně pětiletou zkušeností. Firmy, které mají o tuto novou službu zájem, si mohou v Technologickém centru domluvit první bezplatnou konzultaci přímo ve firmě.

Více na www.tchk.cz nebo na telefonním čísle 734 640 639.

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“