Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zamkni!

Kdy: od čtvrtka 1. září do pátku 30. září 2016
Kde: Foyer, 1. patro Centra celoživotního vzdělávání, Knihovna města Hradce Králové

Výstava stojanů na kola mapuje výsledky spolupráce studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze s městem Hradec Králové.

Studenti Ateliéru průmyslového designu pod vedením Ivana Dlabače vytvořili soutěžní návrhy určené výhradně pro Hradec Králové. V rámci probíhající výstavy mají návštěvníci příležitost hlasovat v anketě pro vítězný návrh.

Vstup volný.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“