Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava a autorské čtení tchajwanského malíře Lo Ch´inga

Kdy: od čtvrtka 1. do úterý 20. září
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Galerie Automat

Jedinečná příležitost zhlédnout výstavu tchajwanského malíře a kaligrafa Lo Ch´inga.

Světoznámý tchajwanský básník, malíř a kaligraf Lo Ch´ing (羅青, *1948) představí široký záběr své tvorby v cyklu výstav a autorských čtení, které zahájí v Hradci Králové. Svou tvorbou překračuje konvence tradiční čínské estetiky a spojuje Východní a Západní estetické principy do uceleného díla. Lo Ch´ing do své tvorby vnáší hravost a nadsázku. Západní modernistické postupy mu umožňují s větší volností nakládat i s čínskou tradicí vnímání a prožívání světa. Jeho tvorba se dotýká univerzálních otázek po postavení člověka ve světě a poznání sebe sama.

Výstava představí 18 kvalitních velkoformátových reprodukcí z díla tohoto autora.

Prezentace autorova malířského díla bude obohacena o doprovodný program, který bude zahrnovat autorská čtení z knihy Báseň je kočka (Praha, Mi:lu Publishing, 2015) a přednášky autora, která se koná v úterý 20. září v 16:30 v konferenčním sále SVK HK. Následuje derniéra výstavy.

Zdroj: SVKHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“