Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

S knihovnou na FLošnu

Den plný zábavy, her a soutěží na koupališti Flošna se stánkem knihovny a knižním bazarem pro děti i dospělé. Akce se uskuteční pouze za pěkného počasí.

Akce se koná v sobotu dne 20.8. 2016 a 27.8. 2016 vždy od 10:00 hod. na koupališti Flošna.

Vstup volný.

Zdroj: iC-HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“