Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní turnaje v nohejbale

Kdy: neděle 21. srpna 2016 od 14 do 20 hodin
Kde: sportovní areál Bavlna Hradec Králové

Pro děti a mládež ve stejnou dobu na stejném místě Turnaj v malé kopané.

Pro děti a mládež ve stejnou dobu na stejném místě pořádáme Turnaj v malé kopané.

Registrace do TŘÍČLENNÝCH družstev pro nohejbal a ŠESTIČLENNÝCH pro kopanou do 19. srpna 2016
na tel.: 731 402 284 nebo na vladka.dobesova@hk.caritas.cz.

e-mailu:
Zdroj: Integrační centrum pro cizince
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“