Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Toto je mé Mexiko

XX. ročník soutěže dětských kreseb s tématem "Namalujme mexické tradice a hudbu". Soutěž vyhlašuje Velvyslanectví Mexika v České republice.

 • soutěž je určena dětem ve věku od 6 do 14 let všech národností
 • kresba má být vyhotovena na čtvercovém papíru o rozměrech 30 cm x 30 cm za použití štětců, tužek, akrylových barev, vodových barev, pastelů aj.
 • tématem soutěže je „Namalujme spolu mexické tradice a hudbu“
 • je nutné svou kresbu opatřit datem a podpisem na přední stranu obrázku
 • ke kresbě je nutné připojit formulář, který je k dispozici zde:
  http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2016/convocatoria_eemm.pdf
  nebo zde:
  http://www.ime.gob.mx/documentos/convocatoria_eng.pdf
 • okopírovaná či obkreslená díla budou považována za irelevantní, stejně jako díla, u nichž bude zřejmé, že vznikla za pomoci dospělých
 • nedokončené kresby či takové, u kterých budou chybět informace nebo budou větší/menší než je požadováno, budou diskvalifikovány
 • termín pro odevzdání kreseb na Velvyslanectví Mexika v Praze je 30. září 2016
 • účastí v soutěži účastníci dávají souhlas k použití děl na výstavách k nekomerčním účelům
Ceny: 12 nejlepších dostane umělecké dílo mexického umělce Emiliano Gironella Parra, který soutěž zaštiťuje, knihy o mexické kultuře a překvapení.
Díla vítězů budou součástí mezinárodní výstavy putující po celém světě. Zdroj: MŠMT
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“