Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet

Žáci Královéhradeckého kraje se letos mohou už potřetí zapojit do soutěže realizované v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Hlavním cílem projektu je minimalizovat rizika spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií a zároveň podpořit a zlepšit celkové povědomí o ochraně on-line bezpečnosti. V roce 2016 se do projektu poprvé zapojily všechny kraje ČR. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních a středních škol, ale také jejich pedagogové, rodiče, sociální pracovníci a policisté. Pro výše uvedené skupiny jsou na www.kpbi.cz zveřejněny tematicky směřované výukové e-learningové kurzy.

Více informací:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/soutezte-o-ceny-s-projektem-kraje-pro-bezpecny-internet-90886/

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“