Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

KAPLIČKAFEST

Kdy: sobota 6. srpna 2016 od 14:00 hodin
Kde: Vlek Černá Voda, Orlické Záhoří, 517 64

Festiválek v areiálu lyžařského vleku na Černé Vodě, podrobnější informace o účinkujících kapelách viz. program.
Více informací: http://www.orlickezahori.eu/

Zdroj: hkregion
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“