Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje - soutěž pro talentované děti - znovu začíná

Po roce je tu opět šance pro všechny talentované a šikovné děti Královéhradeckého kraje, které ve vašem okolí v něčem vynikají. Právě děti ve věku od 6 do 14 let, které vytvořily nebo učinily něco výjimečného můžete přihlásit do 2. ročníku soutěže Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje.

Je spuštěna možnost přihlašovat se prostřednictvím elektronické přihlášky na webu www.zlatyorisek.cz/kralovehradeckykraj.
Ze všech přihlášených bude komisí vybráno patnáct kandidátů do finále krajského kola. Děti může přihlásit do soutěže kdokoli - rodič, učitel, trenér nebo i děti samotné. Přihlašovat se můžete až do 31. 8. 2016.

Více informací zde.Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“