Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Noc kostelů

Letošní Noc kostelů se koná v pátek 10. června 2016.
Program Noci v Královéhradeckém kraji naleznete zde: http://www.nockostelu.cz/?d=&k=kralovehradecky

Kostely, chrámy a katedrály se Noci kostelů otevírají všem zájemcům a často přijdou i ti, kteří běžně modlitebny nenavštěvují. Loni se do akce zapojilo více než 1400 kostelů a modliteben.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před 12 lety ve Vídni a první Noc kostelů se tam uskutečnila v roce 2005. V roce 2009 akce překročila hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice.

I letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství. Otevřeny budou nejen známé a velké historické církevní památky, ale i sbory či modlitebny skryté často na dvorcích městských činžáků.

Více informací: http://www.nockostelu.czZdroj: Noc kostelů
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“