Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Návrh železničního jízdního řádu 2016/2017 v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj předkládá obcím a cestujícím k připomínkování návrh železničního jízdního řádu 2016/2017 pro tratě v Královéhradeckém kraji.

Možnost vznesení připomínek:

S připomínkami k regionální vlakové dopravě (vlaky kategorií Os, Sp) se můžete obracet na zástupce obcí, kteří posoudí konkrétní požadavky a za obec se obrátí na odbor dopravy a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje pomocí datové schránky nejpozději do 18.července 2016. Připomínky od zástupců obcí se budou posuzovat přednostně.

Další možností je zaslat připomínky na adresu Královéhradeckého kraje (KHK), Odboru dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové nebo e-mailem na adresu doprava@kr-kralovehradecky.cz

Připomínky k dálkové železniční dopravě (vlaky kategorie R) je možné zasílat objednateli dálkové dopravy - Ministerstvu dopravy ČR. Kontaktní informace jsou na stránce http://www.mdcr.cz/cs/Verejna-doprava/Odbor-verejne-dopravy

Další informace: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/aktuality/navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-2016-2017-v-kralovehradeckem-kraji-92068/

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“