Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Ekofestival Doteky

Kdy: pátek 17. a sobota 18. června 2016
Kde: Ekocentrum Dotek, Horská 175, Horní Maršov

Již 14. ročník benefičního ekofestivalu Doteky.

Těšit se můžete jak na vynikající hudbu a divadla, tak na zajímavé workshopy na téma Příběh. Hlavní hvězdy: Švihadlo, Znouzecnost, Lucky Loosers, Krásné nové stroje.

Více informací: http://www.sever.ekologickavychova.cz/

Zdroj: Zdroj: Kudyznudy
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“