Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výtvarná soutěž pro děti - 5. ročník

Oblastní charita Hradec Králové vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma "Štěstí, radost, láska, bezpečí, to je můj domov".

Malujte na čtvrtku A4 nebo A3 a použijte pastelky, voskovky, tempery... cokoliv. Na zadní stranu výkresu napište kontakt na vás, nebo na rodiče, nezapomeňte také vaše jméno a věk a do 10. 7. 2014 je zašlete.

Více informací: http://www.charitahk.cz/akce/vytvarna-soutez-pro-deti-5-rocnik/

Zdroj: Oblastní charita Hradec Králové.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“