Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vznik a vývoj kinematografie

Kdy: středa 25. února 2015 od 10:00 hodin
Kde: Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání

Cyklus Malá filmová akademie. Co je to filmová řeč. Vznik a vývoj výrazových prostředků kinematografie. S. Labarthe: Lumière. Francouzský film k 100. výročí vzniku kinematografie. Lektor prof. Mgr. Rudolf Adler.

Pořádá knihovna ve spolupráci s Východočeským sdružením pro amatérský film a video.Registrační poplatek 40,- Kč.

Plakátek k akci: /www.knihovnahk.cz/files/publishing/1599-anotationImage-plakat-mfa-format-a4.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“