Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Spolupráce na tvorbě výstavy Hurá do školy!

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravuje na podzim letošního roku výstavu Hurá do školy! Výstavu ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze doplní sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové. Bude zde představena mimo jiné i historie předškolního a školního vzdělávání v našem městě.

Muzeum proto uvítá pomoc z řad veřejnosti při shromažďování materiálů: hledáme k zapůjčení, příp. darování - slabikáře, učební pomůcky, školní aktovky a zejména fotografie z prvního dne ve škole – prvňáčci a žáčci na cestě do školy, v lavicích, se spolužáky, interiéry škol (Masarykovy obecné a měšťanské školy, Drtinovy obecné a měšťanské školy aj.), fotografie z mateřských škol, datace - do 60. let 20. století.

Pokud byste rádi spolupracovali, obraťte se na kurátorku výstavy Pavlu Koritenskou,
email: p.koritenska@muzeumhk.cz, tel.: 495 514 624, 495 518 473

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“