Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání před obrazem - série přednášek o českém výtvarném umění 1. pol. 20. století

Kdy: 4.2.2015 od 16:30 hodin

Další termíny:
18.2.2015 od 16:30 hodin;
4.3.2015 od 16:30 hodin;
18.3.2015 od 16:30 hodin;
1.4.2015 od 16:30 hodin;
15.4.2015 od 16:30 hodin

Kde: Regionální muzeum a galerie Jičín - Muzeum hry, Valdštejnovo nám. 1, Jičín, 506 11

V rámci cyklu "Setkání před obrazem" historička umění Mgr. Lenka Patková představí zásadní díla z depozitářů výtvarného umění jičínského muzea.
Přednášky se budou konat v Konferenčním salónku jičínského muzea.

Témata přednášek:
4. 2. 2015 - Vliv E. Muncha na české umění – Skupina Osma
18. 2. 2015 - Kubismus v Praze - Skupina výtvarných umělců I.
4. 3. 2015 - Skupina výtvarných umělců II.
18. 3. 2015 - Tvrdošíjní
1. 4. 2015 - Meziválečný primitivismus
15. 4. 2015 - Josef Lada

Více informací o programu: www.kralovehradeckyregion.cz/filemanager/files/file.php?file=144477

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“