Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nejúspěšnější sportovec roku 2014 města Hradec Králové

Kdy: středa 25. února 2015 od 18:00 hodin
Kde: Sál Filharmonie Hradec Králové

Slavnostní večer udílení titulů "Nejúspěšnější sportovec roku 2014 města Hradec Králové" za mimořádné sportovní výsledky v kategorii dospělých.

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“