Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

MÚZY CHRÁM – s projekcí dokumentárního filmu

Kdy: neděle 22. února 2015 od 15:00 hodin
Kde: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

V rámci nedělní prohlídky navštívíme i běžně nepřístupné prostory a zhlédneme projekci krátkého dokumentárního filmu. Poznejte blíže výjimečnou krásu architektury budovy muzea a její historii v širších souvislostech než je běžné.

Poznejte blíže výjimečnou krásu architektury budovy muzea a její historii v širších souvislostech než je běžné. Součástí prohlídky je také projekce krátkého dokumentárního filmu KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY, který v roce 2014 získal hlavní cenu přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM pořádaný Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Nechte se provést budovou muzea z pohledu zasvěceného průvodce a odborníka, se kterým navštívíte i běžně nepřístupné prostory.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“