Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Brožura o historickém centru města

V nabídce Turistických informačních center naleznete nový zajímavý materiál o Hradci Králové. Je zaměřen na stavby na území městské památkové rezervace. Brožurka mapuje památky od období gotiky po 19. století, zajímavé informace o jednotlivých stavbách jsou doplněny fotografiemi.

Pokud byste chtěli vidět tyto architektonické památky „na živo“, vydejte se po trase prvního procházkového okruhu, jehož mapku v novém materiálu také naleznete. Tento okruh městem má celkem 13 informačních zastavení na trase dlouhé cca 2,5 km.

Brožurku Historické město vydala Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o. za podpory Statutárního města Hradec Králové.

Zdroj: IC
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“