Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Bible v dějinách knižní kultury

Kdy: úterý 17. února od 16:00 hodin
Kde: Regionální muzeum Náchod, Masarykovo náměstí 1

Ve dnech 18. 2. 2015 až 10. 5. 2015 bude možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu věnovanou bibli v dějinách knižní kultury.

Návštěvník bude moci spatřit vše, co s vývojem knihy souvisí, seznámí se s psacími látkami a potřebami, vývojem písma, její rukopisnou podobou a proměnami, kterými prošla tištěná kniha od objevu černého umění do současnosti. Nejčastější rukopisnou i tištěnou knihou byla právě bible. K vidění budou desítky jejích různých vydání, nebude chybět ani unikátní maketa Ďáblovy bible (Codex gigas), největší rukopisné knihy na světě, považované za osmý div světa.

Vernisáž se uskuteční v úterý 17. února 2015 v 16 hodin.
Otevřeno denně mimo pondělí 9-12; 13-17 hod.

Více informací: rmn.wz.cz/

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“