Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Život stromu a živočichové

Kdy: sobota 24.1.2015 od 9:00 hodin
Kde: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Přípravný seminář určený pro budoucí soutěžící Biologické olympiády kategorií C a D, ale i pro všechny ostatní zájemce o toto téma. Během semináře budou představeni všichni živočichové ze seznamu pro letošní ročník olympiády.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“