Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výtvarná soutěž Impulsu HK - Místo, kam se rád vracím

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, vyhlašuje tematickou výtvarnou soutěž pro občany Královéhradeckého kraje.
Malujete rádi, kreslíte, fotografujete či jinak výtvarně tvoříte a nikdo o tom neví? Máte své oblíbené místo kdekoliv na světě, kam se rádi vracíte? Podělte se o něj s ostatními a namalujte ho. Zároveň se tím podělíte i o svůj výtvarný talent.

Výtvarná soutěž vyhlášená Impulsem Hradec Králové je tu pro všechny. Uzávěrka pro příjem výtvarných prací 26. června 2015.

Další informace:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/vytvarna-soutez---misto--kam-se-rad-vracim-75816/
nebo
http://www.impulshk.cz/clanky-vytvarna-soutez-pro-obcany-kralovehradeckeho-kraje.html

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“