Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Žijeme s Vámi

Kdy: od 19. 1. do 19.2.2015
Kde: výstavní prostor 5. NP Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

MŠ, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou srdečně svou na výstavu s názvem Žijeme s Vámi. Výstava výtvarných prací žáků s mentálním postižením a s autismem chce přiblížit a ukázat širší veřejnosti vnímání světa dětí s handicapem. Představuje komplex Speciálních škol v Hradci Králové jako plnohodnotnou a nedílnou součást našeho vzdělávacího systému. Speciální školy v Hradci Králové v Hradecká ulice 1231 jsou státní školou, která je určena pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem z celého Královéhradeckého kraje.
Plakátek: svkhk.cz/getattachment/816735f4-97fc-4ce5-9329-167c1e6482e0/Pozvanka-upr-.jpg.aspx

Zdroj: SVKHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“