Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Všechny nové rozhledny už krášlí česko – polské pohraničí

Milovníci turistiky si během podzimních měsíců loňského roku přišli na své. Na česko-polském pohraničí vyrostly nové rozhledny a některé byly opraveny. Stalo se tak díky projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“, financovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.

Příhraniční území se vyznačuje hornatou krajinou s velkým množstvím vyhlídkových míst, která díky rozhlednám ožívají a lákají turisty.

Na české straně tak vznikly nové rozhledny Eliška-Stachlberg u Trutnova, Čáp v blízkosti Teplic nad Metují, Na Signálu u obce Horní Radechová, rozhledna Žernov a Mariánka v Horní Čermné. Na polské straně byly vybudovány rozhledny Suszynka v Radkówě, rekonstruována byla rozhledna na hoře Sv. Anny v Nové Rudě a také bylo zmodernizováno výhledové místo s poetickým názvem „Altán lásky“ v Kudowě Zdróji.

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“