Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

SVK HK akceptuje i jiné průkazy než je čtenářský průkaz

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové akceptuje i jiné průkazy než svůj čtenářský průkaz. Uživatelé SVK HK mají možnost využít své studentské průkazky či městské karty jako čtenářský průkaz do Studijní a vědecké knihovny.

Další informace:
http://svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Akceptace-rukazu-UHK,-UK-a-Mestske-karty-DPMHK.aspx

Plakátek se seznamem akceptovaných průkazů:
http://svkhk.cz/getattachment/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Akceptace-rukazu-UHK,-UK-a-Mestske-karty-DPMHK/SVK-HK-akceptuje-i-jine-prukazy.jpg.aspx

Zdroj: SVK HK

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“