Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

"Prodané nevěsty" (... i do filmu)

Kdy: úterý 3.2.2015 od 17:00 hodin
Kde: Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové, Wonkova

Přednáška. Různá ztvárnění árií a částí nejznámější české opery v koncertních, divadelních a filmových ukázkách. Pořad z archivu hudebního oddělení.

Vstup volný.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“