Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na FVZ UO

Kdy: 15. - 20. června 2015
Kde: Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví UO v magisterských studijních programech vojenské všeobecné lékařství a vojenské zubní lékařství.

Další informace: http://www.unob.cz/fvz/studium/Documents/2014/Pripravny_kurz.pdf

Zdroj: Univerzita Obrany
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“