Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zve uchazeče o studium historie a dějepisu na přípravný kurz „Úvod do studia historie“.

Určeno pro bakalářské obory:
- Historie se zaměřením na vzdělávání
- Archivnictví – historie
- Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Termín: 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.2015
Cena za kurz: 1000 Kč
Obsahem kurzu je opakování a výklad klíčových jevů a tendencí historického procesu, ne vždy plně doceňovaných, avšak přesto zásadních pro pochopení podstaty historického procesu. Posluchač se seznámí s řadou důležitých faktů v oblasti národních dějin, obecných dějin a historiografie a získá také informace z tzv. kulturního přehledu nezbytného k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek.

Více informací o kurzu najdete zde: https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=14195

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“