Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přednáška Příběh paneláku v Královéhradeckém kraji

Kdy: středa 21. ledna 2015 od 17:00 hodin
Kde: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Panelová sídliště u nás většinou bývají vnímána jako šedivé dědictví minulého režimu. Myšlenku rychlé typizované výstavby z prefabrikovaných prvků ale rozpracovávali již meziváleční architekti. Proč vznikala panelová sídliště, jak se jejich výstavba proměňovala a máme důvod je mít rádi? Panelová sídliště u nás většinou bývají vnímána jako šedivé dědictví minulého režimu. Myšlenku rychlé typizované výstavby z prefabrikovaných prvků ale rozpracovávali již meziváleční architekti; architektura a urbanismus sídlišť se pak v průběhu více než čtyř desítek let výrazně proměňovaly. Příběh paneláku tedy rozhodně není šedivý. Přednáška historičky architektury Martiny Flekačové přiblíží vývoj českých panelových sídlišť s důrazem na jejich historii v Hradci Králové. Přednášku pořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Více o projektu: www.panelaci.cz

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“