Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Poutníkem po Šikoku; Fotostřípky z Japonska

Kdy: do 31. ledna 2015
Kde: Galerie Centra celoživotního vzdělávání, Knihovna města Hradce Králové

Dvoudílná výstava fotografií českého cestovatele, historika umění a bývalého ředitele Muzea a galerie Orlických hor Konstantina Korovina. Korovin, velký milovník Japonska žijící v Kostelci nad Orlicí, svými fotografiemi z cest po Japonsku přibližuje život tamějšího obyvatelstva, hlubokou úctu k předkům, způsob myšlení a svět, v němž se ctí silně zakořeněné, historicky dané tradice. Fotografie dokumentují specifickou a naprosto svébytnou japonskou kulturu, její duchovní sílu a především překrásnou a nedotčenou přírodu, která po staletí tvoří silnou inspiraci západnímu světu.

Plakátek na akci: knihovnahk.cz/files/publishing/1544-anotationImage-fotografie-vystava-plakat_2.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“