Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Krkonošské ozvěny ekofilmu - Rozpravanie o tatranských kalamitách

Kdy: do 31.1.2015
Kde: Informační centrum KRNAP Vrchlabí, Nám. Míru 223, Vrchlabí, 543 01

Každý den můžete v IC Správy KRNAP (nejlépe po dohodě) vidět film Rozprávanie o tatranských kalamitách (režie Milan Koreň). Větrné kalamity jsou jevem každoročním. Tu, jež se přehnala přes Tatry 19. ledna 2004, označujeme jako super velkou. Zasáhla 12 tisí hektarů lesa a padlo přes 2 miliony kubíků dřeva.

Další informace: http://www.krnap.cz/

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“