Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kontejnery na starý textil na celém území města

Hradecké služby připravily pro občany novinku. Počátkem roku rozmístily na území města dalších 70 ks kontejnerů na starý textil. „Původní počet kontejnerů na staré oděvy a textil jsme během dvou měsíců navýšili na celkových 100 kusů,“ říká Radek Sokol ředitel Hradeckých služeb a městský odpadový hospodář.

Další informace: hradeckralove.org/noviny-a-novinky/kontejnery-na-stary-textil-na-celem-uzemi-mesta

Zdroj: Město Hradec Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“