Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

JobInsider.cz

Zjistěte, co si lidé myslí o svém zaměstnavateli... napište svůj názor.

Lukáš Sojka (student FIM), vytvořil projekt, který se zabývá pracovním trhem "z druhé strany barikády". Zaměstnanci zde mohou hodnotit své zaměstnavatele. Jestli chcete pomoci jeho malému start-upu na svět, tak můžete sdílet svou pracovní zkušenost na www.JobInsder.cz.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“