Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Den workshopů a Den otevřených dveří na FF UHK

Kdy: pátek 23. ledna 2015 od 10 hodin
Kde: budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, nám. Svobody 331, Hradec Králové

Workshopy jsou určeny studentům třetích a čtvrtých ročníků středních škol se zájmem o historii, archivnictví, archeologii, politologii, sociologii nebo filozofii a společenské vědy. Program je sestaven z atraktivních témat, která budou interaktivní formou představena studentům. Součástí workshopů jsou u vybraných oborů také přijímací zkoušky nanečisto, které přiblíží studentům podobu testu přijímacího řízení. Po skončení workshopů se v odpoledních hodinách uskuteční den otevřených dveří s prezentacemi studijních oborů jednotlivých kateder Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 20. ledna 2015.

Další informace: www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Novinky/Den-workshopu-a-Den-otevrenych-dveri-na-FF-UHK ,
uhk.cz/cs-CZ/FF/Novinky/Den-workshopu-a-Den-otevrenych-dveri-na-FF-UHK-%281%29#UHK-Article

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“