Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Česko-slovenské školení "Inkubátor nápadů"

Školení se uskuteční na Slovensku ve dnech 12.-15.2.2015 (příjezd ve čtvrtek v 17 hod., odjezd neděle po 12. hodině).
Inkubátor nápadů je ochutnávkou možností programu Erasmus+: Mládež v akci pro mladé lidi, kteří chtějí zrealizovat svůj projekt. Je zaměřené na výměny mládeže a vzdělávací mobility pracovníků s mládeží.

Cílová skupina:
- účastníci, kteří mají minimální nebo žádnou zkušenost s programem Erasmus+: Mládež v akci
- účastníci, kteří již zkoušeli předkládat projekt, ale nebyl podpořený
- účastníci, kteří jsou tvořiví a mají nápady

Veškeré informace včetně přihlašovacího formuláře: http://www.eurodesk.cz/aktuality/cela-cr/cesko-slovenske-skoleni-inkubator-napadu-0#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Eurodesku%20-%2014.%201.%202015

Zdroj: EURODESK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“