Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka

Kdy: čtvrtek 29. ledna od 17:00 hodin
Kde: Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Knihovna města Hradce Králové

Veřejné představení dlouho připravované knihy a prezentace s komentářem unikátního souboru fotografií, které na přelomu 20. a 30. let pořídil světoznámý fotograf Josef Sudek. Zaměřoval se na architekturu především Josefa Gočára, ale také Oldřicha Lisky, Jana Rejchla nebo méně známého Bohumila Slámy. Knihu připravilo a přiblíží autorské duo Ladislav Zikmund-Lender, historik architektury, a Jiří Zikmund, historik fotografie.

Plakátek k akci: knihovnahk.cz/files/publishing/1544-anotationImage-architektura-na-fotografiich-js.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“