Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Hradecká fotografická konzervatoř 2013 - 2014

Všichni milovníci fotografie jsou srdečně zváni na výstavu, kterou již tradičně pořádá centrum podpory uměleckých aktivit IMPULS v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Budou vystaveny absolventské soubory posluchačů devátého běhu Hradecké fotografické konzervatoře pod vedením lektorů doc. MgA. Josefa Ptáčka a MgA. Ivo Gila. V tomto roce vystavují: Alice Bardoňová, Věra Bucková, Edita Fadrhoncová, Jiří Fejfar, Jaroslav Jirman, Tomáš Křivka, Lenka Nespěšná, JiříPapoušek, Michaela Poláčková, Zuzana Průchová, Eliška Rafajová, Kateřina Šušlíková a Kateřina Vojtová. Vstup volný.

Výstavu můžete shlédnout do 30.12.2014.

Zdroj: SVK HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“