Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Seminář "Evropský navigační systém Galileo"

V pondělí 15. 12. 2014 se na Univerzitě v Pardubicích od 13.00 hod. uskuteční seminář s názvem "Evropský navigační systém Galileo". Akce se uskuteční na adrese Studentská 95, budova DB, učebna B3. Přednášet bude náměstek ministra dopravy - Sekce letectví, kosmických aktivit, dopravní telematiky, strategie a ICT - Ing. Karel Dobeš. Seminář organizuje Eurocentrum Pardubice ve spolupráci s Europe Direct Pardubice a Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Vstup volný.

Zdroj: Europedirect
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“