Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Prohlídka Ivanitské poustevny

Kdy: do 31. 12. 2014
Kde: Ivanitská poustevna s poutním kostelem v Teplicích nad Metují

Ivanitská poustevna s poutním kostelem v Teplicích nad Metují je světový unikát - jediný objekt svého druhu dochovaný na světě. Prohlídky s výkladem (30 - 60 min). Vánoce: každý sváteční den ve 12 hodin. Prohlídku je možné domluvit i mimo sezónu. Vstupné: 50 Kč, děti od 10 let a studenti 20 Kč.

Hlavní průvodce: Ladislav Šikut, tel. 776 869 379, sikut@poustevnateplice.cz
Předseda občanského spolku: Martin Mráz, tel. 774 366 522 mraz@poustevnateplice.cz

Zdroj: Biskupství Královéhradecké
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“