Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Od myšlenky přes realizace k současnosti aneb proměny architektury Hradce Králové od salonu republiky dodnes

Výstava, která je absolventskou prací Matěje Bekery, se zaměřuje nejprve na myšlenku architekta, kterou posléze převedl ve stavební plány a v samotnou realizaci staveb na fotografických snímcích, které se nejvíce blíží době výstavby. Aby byl pohled úplný, výstava nabízí i současné fotografie pro porovnání, jak se stavba průběhem let změnila, či jestli si uchovala původní ráz. Výstavu můžete shlédnout do prosince 2014 ve výstavním prostoru Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v 5. Podlaží.

Vstupné zdarma. Výstava je ke shlédnutí v otevírací době knihovny.

Zdroj: SVKHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“