Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nová mapa městských lesů HK

Mapa obsahuje základní turistické prvky - značené turistické trasy, cyklostezky a cyklotrasy, napojené na celostátní síť, dále lokální naučné stezky, trasy pro vozíčkáře, běžkaře, in-line bruslaře a hippotrasu. Jsou zde vyznačena například i místa, kde lze opravit kolo, nebo si opéci špekáčky, aniž by byl ohněm ohrožen okolní les. Městské lesy protíná tzv. zelený okruh - cyklistická a pěší trasa, která návštěvníky informuje o funkcích lesa a jeho prospěšném vlivu. Děti je možné nalákat na planetární, naučnou nebo pohádkovou stezku. Mapa příměstských lesů doplňuje již existující řadu map dostupných na městském webu. Lidé se už několik let mohou proletět v 3D zobrazení městem, mohou navštívit historické mapy města nebo se mohou podívat na přehled volnočasových sportovních aktivit. Celkem je takových map k dispozici více než dvacet.

Odkaz na mapu: http://mapserver.mmhk.cz/flex/index.html?config=apps/config-mmhk-lesy.xml

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“