Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Navrhněte Talent královéhradecké kultury 2014

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje II. ročník ankety „Talent královéhradecké kultury“, a v této souvislosti rádo uvítá vaši spolupráci.

Více informací: www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/navrhnete-talent-kralovehradecke-kultury-2014

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“