Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dopravní omezení na Hradecku zaznamená nově městský web

Úplné nebo částečné významné uzavírky, nehody a jiná aktuální omezení na silnicích Hradecka jsou nově k dispozici na městském webovém portálu. Mapa čerpá aktuální údaje z Národního dopravního informačního centra.

Mapu (http://mapserver.mmhk.cz/flex/index.html?config=apps/config-mmhk-uzavirky-aglomerace.xml) lze spustit jak na klasickém počítači, tak na mobilních telefonech, kde ji je možné otevřít pohodlně z městského webu, kde zaujímá místo mezi dalšími zhruba dvaceti mapovými podklady, nebo přímo v mobilech na adrese http://mapserver.mmhk.cz/mobile/uzavirky/. Hlavním předpokladem fungování je tedy připojení k internetu.

Oproti původním předpokladům se podařilo do mapy integrovat údaje nejen pro katastr města, ale i pro širší oblast, tedy pro Hradecko a Pardubicko. Odkaz na aplikaci pro počítače je zde: http://mapserver.mmhk.cz/flex/index.html?config=apps/config-mmhk-uzavirky-aglomerace.xml

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“