Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Evropský parlament a Nadace Karla Velikého zahájili osmý ročník soutěže o zajímavé projekty. Vítězové si rozdělí 10 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách, kde budou ceny slavnostně předány celoevropským vítězům. Registrovat projekt mohou autoři ve věku 16-30 let. Termín uzávěrky soutěže je 2.února 2015.

Více informac na stránkách soutěže: www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/introduction.html nebo v dokumentu: www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/pozvanky/Cena-Karla-Velikeho-pro-mlade-Evropany-2015-zahajena.doc

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“