Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Utrať si milion!

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů na začátku zimního semestru pro vysoké školy spustila interaktivní vzdělávací program StudentBroker. Projekt je založen na možnosti reálného investování s fiktivními finančními prostředky do českých i zahraničních akcií a derivátů prostřednictvím internetové aplikace dostupné ze stránek www.studentbroker.cz. Do programu se zapojila i Fakulta informatiky a managementu UHK, mohou jej využívat studenti českých a slovenských vysokých škol. Každý student má k dispozici ve výukovém programu virtuální milión korun, který může investovat do českých i zahraničních akcií a v rámci zimního semestru co nejefektivněji budovat své portfolio cenných papírů.

V další části investiční platformy je připraveno 50 000 USD, se kterými si studenti vyzkouší obchody s komoditními deriváty US futures.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“