Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mgr. Lukáš Eršil: Automobilismus

Kdy: čtvrtek 27. listopadu od 17:00 hod.
Kde: konferenční sál v 5. podlaží Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Je zapotřebí snižovat emise CO2? Kolik potřebujeme dálnic? Co oddálí úpadek automobilismu? V úvodu přednáška popisuje historii vývoje automobilismu. Odhalí pro mnoho lidí skryté důsledky rozmachu používání aut (nejenom ekonomické, ekologické či zdravotní). Nastíní jiný pohled na výstavbu dálniční sítě, ukáže příklady manipulace médií. V další části se zamyslíme nad různými scénáři vývoje dopravy a jejich dopadem na ekonomiku a zdraví obyvatel ČR. Na konci probereme tipy na šetrnější jízdu a využívání dopravy.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“