Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Lokálka 40 let

Kdy: sobota 8.11. od 19:00 hodin
Kde: Kulturní dům Střelnice, Hradec Králové

Místenkové vstupenky, stolová úprava sálu (250 Kč).
Předprodej vstupenek: Informační centrum, Gočárova tř. 1225, Hradec Králové, tel.: 495 534 482, www.ticketportal.cz,www.vstupenky.far-agentura. Informace na www.far-agentura.cz.

Plakátek: http://gecko.wcz.cz/images/stories/lokalka.jpg

Zdroj: KD Střelnice
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“