Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Keltové ve Východních Čechách

Místo konání: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Trutnov, 541 01
Datum konání: do 4.1.2015

Výstava připravená ve spolupráci s občanským sdružením Boii představuje unikátní pohled do života keltského obyvatelstva na území východních Čech v době od 5. století před naším letopočtem do přelomu letopočtu.

Na výstavě jsou prezentovány četné archeologické nálezy z nejvýznamnějších východočeských lokalit reprezentující vyspělou hmotnou kulturu laténského období. K vidění budou také repliky keltských předmětů, oděvů a zbraní.

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“